Falla Avinguda de l'Oest – Els Velluters

Història

Era principis del mes d'Abril de 1948, quan un grup de valents capitanejats per Sr. Carlos Piegay Camins, es van reunir en el Bar Balears per a intentar de formar una comissió de falla en la nostra barriada. Dic valents, perquè es necessitava molt de valor per a fer front a les despeses que ja originava la festa fallera, màximament quan l'Avinguda començava a formar-se i hi havia molts pisos deshabitats. Però no van reparar en treballs i sacrificis i aqueix mateix mes d'Abril, després del corresponent permís de la Junta Central Fallera, va quedar formada la comissió, la junta directiva de la qual va quedar integrada pels següents senyors:

President: Carlos María Piegay Camins

Vice-president: Ramón Macián Macian

Secretari: José Pascual Carbonell

Vice-secretari: Amado Pérez Alairach

Tesorer: Juan Marco Aliaga

Comptador: Jerónimo González Dávalos

Cobrador: José Arroyo Elgorriaga

President de festejos: Juan Pérez González

Delegat J.C.F. Jesús Quilis Sabater

sent 21 els vocals que formaven la mateixa.

El primer acord va ser el fer una circular que es remetria a tot el veïnat fent-los patente la formació de la comissió, instant-los que ens prestaren la seua ajuda. Amb la finalitat de recaptar fons es van fer unes targetes combinades amb el cupó *prociegos que el veïnat cotitzava a dues pessetes setmanals i el premi consistia en 100 ptes. en espècies.

En la junta del dia 4 de Maig es pren un acord curiós: fer pagar 1 pta. de multa a tot aquell que arribe amb cinc minuts de retard a la reunió. Amb 10 ptes. per incompareixença a una missió col·lectiva i de 5 ptes. per incompareixença a una reunió.

També es va prendre l'acord de nomenar President d'Honor de la Falla al titular de l'Avinguda Sr. Joaquín Manglano Cucaló de Montull, Baró de Carcer, i cas d'acceptar, com s'espera, obsequiar-li amb un pergamí.

El 12 de Juny en la junta es va acordar celebrar una rifa mensual en combinació amb els cecs, el premi dels quals siga un vestit a mesura.

També el 20 de Juliol es va prendre l'acord de rilar un vestit i equip interior de cavaller sent el preu del bitllet 1 pta. i estant el premi en combinació amb les quatre últimes xifres del gros del sorteig del 25 d'Agost pròxim.

També es va prendre l'acord de *rifar, —era quasi l'únic mitjà de recaptació— en combinació amb el sorteig del 5 de Març de l'any pròxim, una motocicleta valorada en 10.000 ptes. i fer 40.000 números per a aquesta rifa. El preu del número 1 pta.

El 25 de Gener es va signar el contracte per a la confecció del llibret de falla amb el Sr. Pascual Cebolla.

El 27 de Gener es visiten els tallers de l'artista Sr. Ballester que ens està construint la falla pel preu de 15.000 ptes.

Queda nomenada com a Fallera Major de la Comissió la Srta. Mª Teresa Silvestre Perelló. Es comissiona a un directiu perquè busque senyoretes que puguen formar la seua Cort d'Honor. El sopar de la Planta se celebrarà en el Restaurant dels Vivers Municipals.

Les festes van transcórrer amb gran harmonia. La nostra falla, que va militar en la Secció 2a, no va obtindre cap premi.

 

L'estendard de la nostra falla va ser beneït i inaugurat l'any 1973, amb motiu de les Noces de Plata de la nostra Comissió i va ser un obsequi que va fer a la mateixa Dª Angelita  Ferrandis Suay, vídua del qual durant deu anys va ser president de la nostra Comissió, Don Jaime Lucas Aliaga i de la seua filla Dª Angelita Lucas Ferrandis, Vda de Ramón Badía que també durant molts anys va ser Tresorer i Vice-President de la nostra comissió.

Motiu: El que la seua neta i filla María del Consol Badía i Lucas va ser proclamada en una efemèrides tan gloriosa FALLERA MAJOR de la nostra falla.

El citat estendard és una vertadera obra d'art i el seu brodat digne de la categoria que sempre va tindre la que es va conéixer en tot moment com a CASA SUAY, com així volia que se'n diguera Dª Angelita Ferrandis.