Falla Avinguda de l'Oest – Els Velluters

2020 –

CD300
2020 - María Martín i Alujer
CD300
2021 - María Martín i Alujer